تاریخ : 16/مرداد/1392 - 04:42
کد خبر : 1110
سرویس خبری : مسابقه
 

اسامی برندگان قرعه کشی محصولات قاصدک

اسامی برندگان قرعه کشی محصولات قاصدک

در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موسسه خیبر،غرفه فروش محصولات قاصدک که در قسمت فروشگاه بخش سبک زندگی درنمایشگاه بین المللی قرآن قرار دارد از بین افرادی که از محصولات این غرفه خریداری کرده اند به قید قرعه به تعدادی از کودکان و نوجوانان درتاریخ 92/5/2 به مناسب میلاد امام حسن(ع) جوایزی اهدا کرد. اسامی برندگان به شرح زیر می باشد:


 1 مبینا جباری/ 9 /0567*** 0919/ تهران
2 محمدحمزه نوفرستی/ 7 /0020***0919 / قم
3 امیرصدرا موسوی / 6 /7782***0912 / کرج
4 آیسل عباسی/ 6 /1750***0912 / تهران
5 نرگس رئوفی / 10 /4225***0935 /تهران
6 محمد صادقی راوندی/ 4 /0918***0912 /قم
7 فاطمه نصیری/ /0889***0919 /شهرقدس
8 زهرا علی اوسط / 8 /6609***0912 /تهران
9 مینا درگاهی/ 30 /4484***0912 /تهران
10 سیدسعید نوریان/ 10 /6661***0912 /تهران
11 پوریا پیرهادی/ 7 /8724***0910 /تهران
12 نرگس دهقان خاوری/ 39 /7054***0912 /کرج
13 سیدمحمدامین موسوی/ 5 /5174***0936 /تهران
14 فاطمه کمرئی/ 8 /8599***0937 /شهر ری
15 فاطمه شریفی / 8 /4102***0919 /تهران
16 زینب نیاکان/ 8 /2517***0919 /ورامین
17 فاطمه احمدخانی/ 7 /6949***0912 /تهران
18 فاطمه بابائی/ 7 /3308***0912 /تهران
19 زینب محمدیان عارف/ 10 /7407***0936 /تهران
20 حنانه تقی/ 9 /9524***0912 /تهران
21 فاطمه ابراهیم پور/ 6 /4255***0919 /تهران
22 فاطمه رستمی/ 7 /4664***0912 /قم
23 فاطمه بهرامی/ 7 /6423***0919 /کرج
24 زهرا عابدی/ 9 /6576***0912 /کرج
25 حامد ملک محمدی/ 11 /9540***0938 /تهران
26 ریحانه شریعتی/ 11 /4086***0912 /تهران
27 مهدی شیراوند/ 42 /3926***0912 /تهران
28 حلما هاشمی سنجانی/ 4 /0935***0912 /تهران
29 زهرا توحیدی/ 12 /8242***0918 /کرج
30 فرزانه نجفی/ 6 /7164***0912 /تهران

کد خبرنگار : 12